Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ “QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN NĂM 2021”


Khóa đào tạo trực tuyến về “Quy trình vận hành hệ thống thủy lợi TGLX” mới

Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX) nằm ở phần thượng nguồn phía Tây của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bao trùm phần lớn diện tích hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Với diện tích 490.000 héc-ta, một mặt giáp sông Hậu, một mặt giáp biển Tây, hệ thống thủy lợi liên tỉnh này có vai trò rất quan trọng, phục vụ quản lý nước, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển KTXH trong vùng. Quy trình vận hành hệ thống do vậy cần được tính toán một cách khoa học và trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh.
 
Năm 2017, GIZ đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và hai tỉnh trong vùng xây dựng “Quy trình vận hành hệ thống thủy lợi TGLX”. Từ khi được Bộ NN&PTNT ban hành ngày 20/12/2017, quy trình vận hành đã mang lại những kết quả tích cực, được Bộ và hai tỉnh thụ hưởng đánh giá cao.
 
Với những thay đổi gần đây về hạ tầng thủy lợi trong khu vực, bao gồm các công trình đã hoặc đang được xây dựng mới như cống Tha La - Trà Sư hay cụm cống thoát lũ biển Tây – quy trình vận hành năm 2017 cần được cập nhật để theo kịp những sự phát triển này. Thông qua Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (MCRP), GIZ tiếp tục hỗ trợ Bộ NN&PTNT và hai tỉnh trong vùng tiến hành cập nhật quy trình vận hành.
 
Quy trình vận hành mới hiện đã được trình Bộ NN&PTNT để thẩm định, phê duyệt và ban hành trong tháng 9/2021. Trong khuôn khổ hoạt động, từ ngày 12-15/9/2021, dự án MCRP đã phối hợp với Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam tổ chức thành công Khóa đào tạo trực tuyến về quy trình vận hành mới cũng như các công cụ liên quan (bao gồm mô hình thủy lực và hệ thống cơ sở dữ liệu mà đã được sử dụng để cập nhật quy trình vận hành) cho cán bộ quản lý, vận hành hệ thống ở cấp tỉnh và các bên liên quan của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang.
 
Cùng với các hoạt động hợp tác kỹ thuật của dự án MCRP về hỗ trợ quản lý nước ở TGLX và ĐBSCL, khóa tập huấn này góp phần nâng cao năng lực của các đơn vị thụ hưởng và bên liên quan trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi.