Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

HỘI THẢO “TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH THEO LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2014 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH TRONG LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN”Ngày 3/3/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức Hội thảo “Tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014 và đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.” 
 
Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì, cùng với sự tham dự của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội chuyên ngành, Tổ chức Quốc tế và các cơ quan thông tấn báo chí.
 
 
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, trong thời gian thi hành Luật Quy hoạch đô thị, và Luật Xây dựng, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã cơ bản được ban hành đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn và khu chức năng, khai thác hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao chất lượng không gian, kiến trúc, cảnh quan, môi trường sống của người dân, đóng góp vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồ án quy hoạch được phê duyệt là một trong những công cụ hữu hiệu để thực hiện công tác quản lý nhà nước, điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thời gian qua cũng đã phát sinh những tồn tại, hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để bắt kịp xu hướng Chuyển đổi số, Đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu.
 
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp, chính sách về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng, làm cơ sở định hướng sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn trong thời gian tới, đồng thời tham gia ý kiến xây dựng Đề cương dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Trong năm 2022, Dự án Thích ứng với BĐKH vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP) - GIZ đã hỗ trợ Vụ Quy hoạch - Kiến trúc thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, tổng hợp đánh giá việc thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị.