Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

HỘI THẢO THU GOM NƯỚC THẢI, THOÁT NƯỚC BỀN VỮNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP ĐÔ THỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


TS. Nguyễn Hồng Tiến, Cán bộ Chương trình Cấp cao của GIZ phát biểu tại hội thảo

Ngày 10/05/2022 tại Thành phố Cần Thơ, Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng và Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (GIZ/MCRP) đã phối hợp tổ chức Hội thảo thu gom nước thải, thoát nước bền vững và giải pháp chống ngập đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo, Đại diện Bộ Xây dựng đã trình bày tổng quan các khung pháp lý về thoát nước và xử lý nước thải ở Việt Nam, đặc biệt là đối với các trung tâm đô thị và khu dân cư mật độ cao. Các đại biểu tham dự đến từ các sở liên quan của Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành của các tỉnh ĐBSCL đã thảo luận và thống nhất các bước tiếp theo để thực hiện Lộ trình giá dịch vụ thoát nước và Đề án chống ngập đô thị. Dự án MCRP đã giới thiệu các giải pháp như: (1) SUDS- Mô hình thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững đã được thí điểm thành công ở một số vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới việc nhân rộng mô hình này ở các tỉnh, vùng khác (2) Mô hình thành phố bọt biển sẽ được thực hiện thí điểm tại một số thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

TS. Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng Kĩ thuật, Bộ Xây dựng - phát biểu tại hội thảo