Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

HỘI THẢO “ĐÔ THỊ HÓA VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC MỚI CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH”Nhân ngày Đô thị Việt Nam 8/11/2021, Bộ Xây dựng, cùng với Diễn đàn đô thị Việt Nam, Hiệp hội các Đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức Hội thảo Đô thị hóa Việt Nam trước những thách thức mới của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Hội thảo được sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì Hội thảo.
 
Hội thảo được sự tham gia của đại diện Ban Kinh tế Trung ương, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chính quyền các đô thị, các hội nghề nghiệp, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia với hơn 300 đầu cầu trực tuyến khắp cả nước.
 
11 bài trình bày và các ý kiến tham luận tập trung vào tầm quan trọng của đô thị hóa, các định hướng, mô hình quy hoạch, phát triển đô thị trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố mới như dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu; mối liên hệ giữa phát triển đô thị và nông thôn; giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch hướng tới mục tiêu xây dựng, cải tạo, tái thiết đô thị Việt Nam, ứng phó với tác động của BĐKH, thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là đại dịch COVID-19.
 
Tại Hội thảo, Đại diện GIZ có bài phát biểu về một số giải pháp tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đô thị đồng bằng sông Cửu Long trong đó bao gồm hoàn thiện khung pháp lý và chính sách về đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng mô hình thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững, mô hình thành phố bọt biển, tăng cường liên kết giữa phát triển đô thị và nông thôn…
 
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì hội thảo
 
Đại diện GIZ, TS.Tim McGrath trình bày bài tham luận tại hội thảo
 
Các Tổ chức quốc tế và chính quyền địa phương tham dự hội thảo qua hơn 300 điểm cầu trực tuyến