Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Hạ tầng Đô thị Thích ứng với Biến đổi khí hậuCác hoạt động dự kiến:

- Thí điểm và nhân rộng các giải pháp sáng tạo trong quản lý thoát nước và chống ngập úng như hạ tầng xanh, hệ thống thoát nước bền vững, dựa trên hệ sinh thái tại ĐBSCL;

- Lập quy hoạch thoát nước với mô hình thành phố bọt biển, trình diễn những lợi ích của mô hình này;

- Thiết kế cơ chế ưu tiên, lựa chọn dự án đầu tư hạ tầng đô thị;

- Hỗ trợ huy động nguồn vốn từ các nguồn của nhà nước và ngân hàng quốc tế (đối với hạ tầng được thí điểm thành công)

Kết quả dự kiến:

- 05 kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng thoát nước và chống ngập úng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai.

- Các văn bản pháp luật về quản lý, phát triển đô thị, thoát nước và chống ngập theo hướng bền vững, thích ứng và thông minh được rà soát, xây dựng và thực hiện.