Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

HỘI THẢO THAM VẤN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN QUỐC GIA “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021-2030”Ngày 29-30/10/2021, Tổng cục Thủy sản phối hợp với GIZ trong khuôn khổ Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP)” tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án quốc gia về Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030. Đây là một trong những đề án quan trọng được ưu tiên trong Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo được TS. Nguyễn Thị Phương Dung, Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế chủ trì, với sự tham gia của 22 Cán bộ và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
 
Hoạt động sản xuất thủy sản gây ra ô nhiễm môi trường, đồng thời cũng chịu tác động mạnh mẽ của ô nhiễm môi trường. Việc chuyển đổi từ đất canh tác và rừng ngập mặn ven biển sang nuôi trồng thủy sản có thể tác động nghiêm trọng tới hệ sinh thái tự nhiên.
 
Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất được nhiều ý kiến về kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động sản xuất thủy sản; phòng ngừa và giải quyết các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.
 
Dự kiến Đề án sẽ sớm được hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt trong Quý 1 năm 2022.