Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - SDMD 2022Diễn đàn Quốc tế SDMD 2022 với chủ đề: “Khoa học và Công nghệ: Động lực cho đổi mới và phát triển bền vững”, do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức, đã diễn ra thành công tại Thành phố Cần Thơ ngày 30/10/2022. Phát biểu tại Diễn đàn, Ông Christoph Klinnert, Giám đốc Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP) đã nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc Thúc đẩy Hợp tác nhiều bên liên quan trong việc ứng phó với BĐKH tại vùng: “Biến đổi khí hậu không xảy ra, bắt đầu hoặc kết thúc trong một thành phố hoặc tỉnh cụ thể. Do đó, rất cần thiết có sự phối hợp trong việc hoạch định chính sách ở cấp quốc gia, cấp vùng, cũng như sự phối hợp liên tỉnh, liên ngành trong việc triển khai các dự án để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.”
 
Với nhiều hoạt động hợp tác đối tác ở các cấp từ cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh nhằm cải thiện khung thể chế và chính sách điều phối vùng hướng tới một tương lai thích ứng với khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), GIZ/MCRP đã và đang thúc đẩy các giải pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản thông minh với khí hậu; bảo vệ bờ biển và bờ sông, phát triển đô thị bền vững, và quản lý chất thải nhựa ở các tỉnh vùng ĐBSCL.
 
Để biết thêm thông tin về dự án GIZ /MCRP, xin mời truy cập website của Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.