Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN (TOT) VỀ “QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TÔM SÚ - LÚA THEO HƯỚNG HỮU CƠ”Ngày 29/03/2022, tại Cà Mau, Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP) phối hợp cùng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau và Đại học Cần Thơ tổ chức khóa Đào tạo giảng viên (TOT) về “Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú - lúa theo hướng hữu cơ”.
 
30 học viên (đến từ các đơn vị: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp huyện Thới Bình, Ủy ban nhân dân các xã và các HTX tôm lúa trên địa bàn) được đào tạo trở thành giảng viên nguồn để tiếp tục triển khai đào tạo cho người sản xuất địa phương ứng dụng quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú trong ruộng lúa theo hướng hữu cơ đạt chứng chỉ quốc tế, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển bền vững mô hình nuôi tôm - lúa ở vùng.
 
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2022 - 2023, dự án MCRP sẽ phối hợp với đối tác địa phương tại Cà Mau tổ chức 02 khóa đào tạo giảng viên (TOT) và 10 khóa đào tạo hộ sản xuất (khoảng 300 hộ/năm). Đây là khóa TOT đầu tiên trong chuỗi các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ và người sản xuất địa phương. Các giảng viên nguồn đã tham gia TOT sẽ tiếp tục đào tạo các hộ sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.