Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Công nghệ và Hạ tầng Nông thônCác hoạt động dự kiến:

- Xây dựng mô hình hợp tác giữa các tỉnh và đổi mới công nghệ nhằm tăng cường phòng chống thiên tai, quản lý nước và bảo vệ vùng ven biển;

- Tạo điều kiện trao đổi, đối thoại giữa để đổi mới công nghệ có sự tham gia của khối tư nhân;

- Thiết lập và thực hiện giải pháp quan trắc xói lở bờ sông, bờ biển ứng dụng công nghệ số;

- Thực hiện các đổi mới dựa trên hệ sinh thái, phù hợp với thu nhập trong quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên có xét đến yếu tố bình đẳng giới;

Kết quả dự kiến:

- Giải pháp theo dõi, giám sát kỹ thuật số hoàn chỉnh nhằm kiểm soát tình hình diễn biến sạt lở, xói mòn bờ sông và bờ biển dựa trên các rủi ro đã được đưa vào hoạt động.

- Những giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, dựa trên hệ sinh thái và tạo nguồn thu nhập được xác định cùng với Tổng cục phòng chống thiên tai được triển khai, trong đó thực hiện lồng ghép giới ở các giải pháp này.