Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

BÁO CÁO: “TIỀM NĂNG ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT SỐ ĐỂ THÚC ĐẨY SẢN XUẤT TÔM BỀN VỮNG: NGHIÊN CỨU TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM”Ngành thủy sản Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Nuôi trồng và khai thác thủy sản chiếm gần 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mang lại thu nhập trực tiếp và gián tiếp cho 8,5 triệu người, chiếm gần 10% dân số. Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đóng góp xấp xỉ 65% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản và đóng một vai trò quan trọng trong việc lấp đầy khoảng trống giữa nhu cầu lớn về sản phẩm thủy sản trên toàn cầu với giới hạn khai thác thủy sản bền vững. Nuôi tôm là một trụ cột đặc biệt quan trọng của ngành thủy sản Việt Nam; chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong kim ngạch xuất khẩu thủy sản quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu tôm lớn thứ ba trên thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có diện tích sản xuất tôm nước lợ lớn nhất cả nước, chiếm 84% diện tích nuôi tôm.
 
Nuôi trồng thủy sản nói riêng có thể được hưởng lợi từ các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật số tận dụng tự động hóa, dữ liệu lớn và phân tích, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tài nguyên, để tăng sản lượng thủy sản đồng thời giảm chi phí và tác động đến môi trường của các hoạt động. Sức mạnh của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở Việt Nam mang lại tiềm năng to lớn cho việc tích hợp các công cụ kỹ thuật số vào nông nghiệp Việt Nam, và đặc biệt là ngành tôm.
 
Nhằm tìm hiểu tiềm năng của việc áp dụng các công cụ kĩ thuật số cũng như hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên bằng chứng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, GIZ cùng Liên minh Bioversity International và Trung tâm quốc tế Nông nghiệp nhiệt đới (CIAT) thực hiện báo cáo “Tiềm năng áp dụng các công cụ kỹ thuật số để thúc đẩy sản xuất tôm bền vững” với một nghiên cứu điển hình tại Đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Thích ứng với Biến đổi Khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP)” do chính phủ Đức, Thụy Sỹ và Việt Nam đồng tài trợ.