Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP)

Dự án “Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (MCRP) là dự án hợp tác phát triển do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Thụy Sỹ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tài trợ. Mục tiêu tổng quát của dự án là: Cải thiện công tác quản lý sử dụng đất, nước và rừng ngập mặn vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững khu vực. Dự án do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) ủy quyền và được phối hợp thực thi bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) với Tổng cục Phòng chống Thiên tai (VNDMA) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD).


ĐỌC THÊM >