Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long"

Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (MCRP, 2019-2025) do Chính phủ Đức, Thụy Sỹ và Việt Nam đồng tài trợ, được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ cùng 13 tỉnh thành tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ các cơ quan quản lý của Việt Nam tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu vùng bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới phát triển bền vững khu vực.


ĐỌC THÊM >