Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
/ LĨNH VỰC DỰ ÁN /

1

Tăng cường thể chế - Liên kết Vùng

Tăng cường thể chế - Liên kết Vùng

Hợp phần 1: Thiết lập khung thể chế thúc đẩy liên kết phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu

ĐỌC THÊM >

2

Quy hoạch Đầu tư

Quy hoạch Đầu tư

Hợp phần 2: Cải thiện công tác lập quy hoạch/kế hoạch đầu tư cấp vùng phục vụ công tác quản lý nước đô thị và nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu có lồng ghép bình đẳng giới

ĐỌC THÊM >

3

Công nghệ và Hạ tầng Nông thôn

Công nghệ và Hạ tầng Nông thôn

Hợp phần 3: Áp dụng các giải pháp công nghệ mới, sáng tạo trong phòng chống sạt lở, xói mòn bờ biển, qua đó tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái nông thôn

ĐỌC THÊM >

4

Hạ tầng Đô thị Thích ứng với Biến đổi khí hậu

Hạ tầng Đô thị Thích ứng với Biến đổi khí hậu

Hợp phần 4: Triển khai thực hiện cơ sở hạ tầng thoát nước và chống ngập đô thị theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

ĐỌC THÊM >